זכויות התורם

ועדת עבודה רווחה ובריאות אישרה לאחרונה את תקנות השתלות איברים המסדירות החזר בגין תרומת איברים מן החי.

חוק השתלות אברים, התשס"ח (2008) חורט על דגלו את עקרון איסור הסחר באיברים מן המת ומן החי.

החוק מונע מתן / קבלת תמורה ובמקביל מאפשר כי יכוסו הוצאותיו של התורם בגין התרומה.

בהתאם לכך נקבע לראשונה בחוק מנגנון של מתן פיצוי לתורמים מן החי על ידי המדינה, בגין הפסדים הנובעים מן התרומה ( אובדן השתכרות וכן החזר עבור נסיעות ) וכן זכאויות שונות המבטאות יצירה של "רשת בטחון" מפני נזקים כספיים ובריאותיים העלולים להיגרם עקב התרומה, ובכלל זה החזר כספי בעד רכישת ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, טיפולים פסיכולוגיים וכן החזר בגין חופשת החלמה.

לאחרונה תוקן תקנה שמאשר פטור ממס בריאות לתורמי כליות למשך 3 שנים מההשתלה. התקנה תחול למפרע על כל התורמים משנת 2010. לצערינו התקנה עדיין לא מתבצעת והשאלה מתי זה יכנס בפועל אינה ברורה. כשהתקנה תתבצע, נודיע על כך. נא לעקוב אחר דפים אלו.

ועדת עבודה רווחה ובריאות אישרה את תקנות השתלות אברים המסדירות את גובה ההחזרים וכן את פרקי הזמן והתקופות בהן יינתנו ההחזרים וכן היבטים טכניים שונים הנוגעים למנגנון ההחזר ובכלל זה הדרכים להגשת הבקשה, המועדים להגשת הבקשה וכו'.

יש לציין כי העיקרון שהנחה את משרד הבריאות בקביעת הרכיבים והתחומים למתן התגמול היה האם קיים קשר עניני בין התרומה ותוצאותיה לבין הסדר הפיצוי.

לעניין הסכומים שינתנו, ניסה המשרד למצוא את נקודת האיזון אשר מצד אחד תשקף את ההוצאה האמיתית של התורם בכדי שלא יגרם לו נזקק כלכלי ומאידך שהסכומים לא יהוו תמריץ כלכלי עצמאי לתרומה – וזאת על מנת למנוע ולו מראית עין של סחר אברים.

מתנת חיים הכינה מסמך מסודר ומפורט שמסביר את תהליך קבלת ההחזרים השונים לתורמי כליה. אפשר גם לעיין באתר המרכז הישראלי להשתלות שבו יש מידע נוסף וכן טפסים לבקשת פיצוי מתורמים חיים.

למידע נוסף על זכויות התורם, ניתן ליצור קשר עם ג'ודי סינגר מעמותת מתנת חיים בכתובת   judy.matnatc@gmail.com או במספר 2716*. 

תרומת כליה מתורם לא ישראלי

תרומת כליה מתורם לא ישראלי נחשב כתרומה מיוחדת. תרומה מיוחדת טעונה אישור של ועדת הערכה מרכזית. תפקיד ועדה זו לדון בבקשות לתרומת איבר מאדם למי שאינו קרוב משפחתו, וכן בתרומת איברים מיוחדת, ולאשר אותן. לאחר אישור הועדה, זכאים תורמים אלו לאותן זכויות להן זכאי תורם ישראלי.

חשוב לדעת: כדי לקבל הכספים יש להיות בעל חשבון בבנק ישראלי. פתיחת חשבון אפשר רק באופן אישי של בעל החשבון בזמן שהייתו בארץ.

יש לעיין באתר כל זכות למידע נוסף לתורם לא ישראלי.

למידע נוסף על זכויות התורם, ניתן להתקשר לרוני גרטל מעמותת מתנת חיים בכתובת ronniegrtl@gmail.com או במספר 058-7282166. ניתן גם להתקשר לכוונים, מרכז המידע לזכויות רפואיות, לכתובת kivunim@hadassah.org.il או בטלפונים 02-6779711 או 02-5844025. 

אפשר לראות את חוק השתלת איברים (2008) באתר של משרד המשפטים. החוק מכיל בתוכו פרק מיוחד המתייחס לתורמים חיים.