מצילים את לילי

הכתבה פורסמה בחדש בעמק ב- 21.2.2020

העיר עפןלה מסייעת באיתור תרומת כליה ללילי קפיטולניק

העיר עפןלה מסייעת באיתור תרומת כליה ללילי קפיטולניק