מתי תורם כליה לחברו אלון

הכתבה פורסמה בידיעות רושלים ב- 13.3.2020.

מתי חוג'ה תורם כליה לחברו אלון אביטל

הכתבה גם פורסמה ב mynet ירושלים ב- 17.3.2020. גלישה לכתבה >>>