סיפורה של אפרת בדיחי

הכתבה פורסמה בקול הגולן ב2.8.2019.

סיפורה של תורמת הכליה אפרת בדיחי