הלכה, משפט ואתיקה

כל הפעילויות של ארגון מתנת חיים נעשות בכפוף להלכה היהודית, על פי תורת ישראל ובהתאם למוסר היהודי ממנו הארגון שואב את תחושת השליחות והמצווה. בכל מקרה ועל כל שאלה שמתעוררת אנשי מתנת חיים מתייעצים עם הרב יצחק זילברשטיין שליט"א והרב אביגדור נבנצל שליט"א.

כמו כן, כל הפעילויות נעשות בהתאם ובכפוף לחוקי מדינת ישראל, ובהתאם לחוק הבינלאומי.

כללי אתיקה

עם גידול עמותת מתנת חיים והרחבת היקף פעולתה, התברר שיש צורך בניסוח כללים אתיים ברורים שיגדירו את אמות המידה שעל-פיהן מתקבלות החלטות. בנוסף לניסוח הכללים, הוחלט להקים ועדת אתיקה שתתכנס באופן סדיר כדי לפקח על יישום הכללים בפועל.

דעת ההלכה היהודית

הפולמוס ההלכתי הגדול בנושא תרומת איברים על פי ההלכה היהודית, נוגע רק למקרה בו אנו זקוקים ליטול אבר חי מגופו של התורם, ובפעולה זו מקצרים את חייו. אך בתרומת כליה מאדם חי אין מחלוקת שמותר הדבר ואף מצווה לעשות כן.

דעת גדולי ההלכה בדורנו:

 הרב שלמה זלמן אוירבך

הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל:
"ודאי מותר לבצע ניתוח ולהוציא כליה מאדם בריא כדי להשתילה אצל החולה, וגם יש בזה מצוה רבה של הצלת נפשות"

(שולחן שלמה ערכי רפואה א, מד)

 

הרב עובדיה יוסף

      

הרב עובדיה יוסף זצ"ל:
"מותר וגם מצוה לתרום כליה אחת מכליותיו, להצלת חייו של אדם מישראל השרוי בסכנת מחלת כליות, … נמסר לנו מפי רופאים מומחים יראי שמיים שדרגת הסיכון בהוצאת הכליה, היא מועטה מאד, וכתשעים ותשעה אחוז מהתורמים הנ"ל חוזרים לבריאותם התקינה"
(שו"ת יחוה דעת חלק ג פ"ד)                 

      

הרב אלישיב

 

הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל:
"לא די שמותר, אלא אף מצוה רבה יש בזה"
.  (מתוך מכתב אל הרב הבר שליט"א)

 

 

הרב קנייבסקי

 

הרב חיים קניבסקי שליט"א במענה לשאלת אברך שמוכן לתרום כליה לחבירו:
"מחוייב אינו, אבל מצוה גדולה לעשות כן, זו עצה הוגנת, הקב"ה נתן באדם שתי כליות, כי אם אחת תתקלקל תהיה את השניה, כך היא הסברא, אבל כל זמן שאין ריעותא שכליותיו אינם תקינות – יכול לתרום אחת לחבירו".  (דרך שיחה פרשת וירא)

אפשר לקרוא מאמר הלכתי מקיף על  תרומת כליה בהלכה