אות הנשיא לשנת 2014 לרב הבר ולמתנת חיים

אות הנשיא לשנת 2014 הוענק לרב הבר ולמתנת חיים.  להלן פרסום ההודעה כפי שפורסם בכמה עיתונים ושבועונים.

עיתון בשבע

פרסום בעיתון בשבע על אות הנשיא 2014 למתנת חיים

שבועון מצב רוח

פרסום בשבועוןמצב רוח על אות הנשיא לשנת 2014 למתנת חיים

 

שבועון ישראלי

פרסום בשבועון ישראלי על אות הנשיא לשנת 2014 למתנת חיים