שאלון מועמד להשתלה

  פרטים אישיים

  שם פרטי*
  שם משפחה*
  מין*
  תעודת זהות*
  תאריך לידה*
  כתובת
  עיר*
  ארץ
  מיקוד
  נייד*
  טלפון
  פקס
  דואר אלקטרוני*
  מצב משפחתי
  מספר ילדים
  מקום עבודה
  תפקיד
  שפה מועדפת עבריתאנגליתערביתצרפתיתרוסית

  אנשי קשר

  שם איש קשר
  קרבת איש הקשר
  נייד איש הקשר

  מידע רפואי

  סוג דם*
  גובה בסמ*
  משקל
  הגורם לאי ספיקת כליות*
  סוג דיאליזה
  תאריך תחילת הדיאליזה
  באיזו קופת חולים את/ה חבר/ה
  באיזה בית חולים את/ה רשום/ה
  האם יש רופא ממרכז השתלות שמכיר אותך אישית? אם כן, מי?
  האם עברת השתלת כליה בעבר?*
  תאריך השתלה קודמת
  יש נוגדנים?
  האם האבא כשיר לתרומה
  האם יש מניעה שהאבא יתרום - פרט/י*
  מהי הסיבה שהאב לא נמצא כשיר לתרום - פרט/י*
  מהי הסיבה שהאב לא נבדק? - פרט/י*
  האם האמא כשירה לתרום
  האם יש מניעה שהאמא תתרום - פרט/י*
  מהי הסיבה שהאם לא נמצאה כשירה לתרום - פרט/י*
  מהי הסיבה שהאם לא נבדקה? - פרט/י*
  האם קיימים ילדים שכשירים לתרום כליה
  האם יש מניעה שילד/ים יתרום/ו - פרט/י*
  מהי הסיבה שהילד/ים לא נמצאו כשירים לתרום - פרט/י*
  מהי הסיבה שהילד/ים לא נבדק/ו? - פרט/י*
  האם קיים בן/בת זוג כשיר/ה לתרומה
  האם יש מניעה לבן/ת הזוג לתרומה - פרט/י*
  מהי הסיבה שבן/ת הזוג לא נמצא/ה כשיר/ה לתרום - פרט/י*
  מהי הסיבה שבן/ת הזוג לא נבדק/ה? - פרט/י*
  האם קיימים אח/ים שכשירים לתרומה
  האם יש מניעה שאח/ים יתרום/ו - פרט/י*
  מהי הסיבה שהאח/ים לא נמצאו כשירים לתרום - פרט/י*
  מהי הסיבה שהאח/ים לא נבדק/ו? - פרט/י*

  הערות, הבהרות

  הערות והבהרות
  בקשות מיוחדות:
  הריני מצהיר בזאת כי אני יודע שאין ברישום זה משום התחייבות כל שהיא מטעם 'מתנת חיים' למציאת תורם*
  הנני מצהיר/ה בזאת שאינני מבקש/ת ואינני נותן/ת ושאין בכוונתי לבקש או לקבל שום תרומה כספית או שווה כסף בעד תרומת הכליה, התרומה היא אלטרואיסטית, כל פיצוי כספי שהתורם יקבל יהיה אך ורק בכפוף לחוק ההשתלות בלבד*.
  הריני מצהיר בזה שידוע לי שתרומת כליה אלטרואיסטית מתאפשרת רק לאחר מיצוי האופציות של תורמים מתוך המשפחה הקרובה*.