אחרי התרומה

תקופת ההחלמה

ההחלמה מתרומת כליה, כמו מכל ניתוח, נעשית בהדרגה.

הניתוח אורך בממוצע כשלוש שעות, ולאחריו יועבר המנותח לחדר התאוששות לכשעתיים עד שלוש שעות נוספות. לאחר שהצוות הרפואי בחדר ההתאוששות רואה כי התורם נמצא במצב תקין ויציב הוא יועבר לאשפוז במחלקה.

האשפוז

משך האשפוז נע בדרך כלל בין יומיים לארבעה ימים לאחר הניתוח. לאחר מכן ישוחרר התורם להמשך מנוחה והחלמה בביתו.  ביום הראשון התורם יהיה מחובר לקטטר על מנת לבחון את תפקוד הכליה וכמות השתן שניתנת. צריך להקפיד על שתיה מרובה. בימי האשפוז לא יזדקק התורם בדרך כלל לשום טיפול רפואי משמעותי, והוא יסתפק בשימוש במשככי כאבים ובמעקב הצוות הרפואי והסיעודי. בתקופת האשפוז יתבקש המנותח לא להיות במנוחה כל הזמן, אלא לקום, ללכת, לעמוד ולשבת. כך החלמתו תיעשה מהירה יותר.

ההחלמה בבית

לאחר השחרור הביתה, על המנותח להמשיך במנוחה בביתו ובסביבתו, לתקופה של כמה ימים, הכול בכפוף להרגשה של התורם. התורם עלול לחוש כאב ואי נוחות לבצע את כל הפעולות השגרתיות בימים הראשונים. שימוש במשככי כאבים, כמו אלו הניטלים בזמן כאבי ראש וכד', ייתן מענה משביע רצון.

כשבוע לאחר הניתוח התורם יוזמן למרפאת ההשתלות לביקורת, ואם יש צורך, להוציא את התפרים או הסיכות (לרוב, משתמשים בתפרים שנמסים לבד).

חזרה לעבודה ולפעילות גופנית

מומלץ לחזור לעבודה לא לפני שבועיים ממועד הניתוח – חזרה מוקדמת מידי יכולה לפגום בהתאוששות. כל תורם מקבל החזר של ארבעים ימי עבודה ממשרד הבריאות.

במשך חודש וחצי לאחר הניתוח על התורם להימנע לחלוטין מנשיאת משאות כבדים (משאות מעל 5 ק"ג) ולא לבצע פעילות מאומצת, כפי שיוסבר לו במפורט בבית החולים. לספורט ולפעילות גופנית יש לחזור בהדרגה. על העוסקים בספורט מקצועי או אתגרי לקבל הדרכה אישית בבית החולים. חשוב להתייעץ עם הצוות במחלקת ההשתלות בכל שאלה או התלבטות, ולקבל הדרכה מותאמת אישית.

הגבלות בימי צום

 צום ותורמי כליה

בתקופה הראשונה לאחר התרומה, הכליה הנותרת בגופו של התורם עוברת תהליך של התפתחות וגדילה, על מנת "לפצות" את הגוף על היעדר הכליה שהוצאה. בתקופה זו יש להימנע מלהגיע למצב של התייבשות, ולאפשר לגוף לבנות את עצמו. בשל כך ממליצים הרופאים להימנע מלצום בתקופה הראשונה לאחר תרומת הכליה.

משך הזמן לאחר התרומה המוגדר כתקופה ראשונה, מצוי במחלוקת בין הרופאים. אף כי מוסכם על כולם שלאחר שעברה שנה מהתרומה, אפשר לצום כרגיל. לאור האמור לעיל, ולאחר בירור העניין מול רופאים מומחים והתייעצות עם גדולי פוסקי ההלכה, הומלץ לנהוג כדלהלן:

צום יום הכיפורים

מי שתרם כליה ועברה שנה ויותר מתרומתו, יכול לצום כרגיל, אך עליו להקפיד שלא להתייבש מדי, ולכן להימנע מלשהות בשמש ולעשות פעילות גופנית מאומצת. רצוי להימצא במקום ממוזג. מי שטרם חלפה שנה מיום תרומת הכליה, צריך לשתות "לשיעורים" ליטר וחצי נוזלים.

יצויין, כי לדעת גדולי הרופאים בארה"ב ובאנגליה, עימם נועצנו, גם מי שתרם לפני 3 חודשים כבר יכול לצום כרגיל. אך רופאים מומחים בארץ סבורים כי האקלים בארץ מחייב יותר זהירות, ולפיכך הכריעו גדולי הוראה להימנע מלצום עד שנה מתרומת הכליה. הרוצה להחמיר על עצמו יכול לקחת משקים ולפגום את טעמם באופן שייחשבו כ"אין דרך אכילתו בכך" ואותם לשתות לשיעורים. הדרכה על צורת הפגימה ואופן השתייה לשיעורים אפשר לקבל אצל הרב הבר.

צום תשעה באב

לפי דעת רופאים מומחים בארץ, ועל פי פסיקת גדולי פוסקי ההלכה, מי שתרם כליה בשנה האחרונה, ימנע מלצום בתשעה באב. לאחר שנה מתרומת הכליה, אפשר לצום כרגיל. (כמובן למי שאין לו בעיות מיוחדות חריגות). תורמי כליה שצמים – יזהרו שלא להתייבש, ולפיכך ימנעו ממאמץ גופני גדול ומשהות במקום חם וישתדלו לשהות במקום ממוזג.