הגבלות בימי צום

צום ומושתלי כליה

מושתלים אינם צמים, ועליהם לשתות הרבה כמקובל בכל יום.  כמו כן עליהם לאכול ולהקפיד על נטילת כל התרופות.

צום יום הכיפורים

מסמך מפורט עם הנחיות למושתלים ולתורמים. לקריאת כל המסמך לחצו כאן.

צום תשעה באב

למסמך מפורט עם הנחיות למושתלים ולתורמים לחצו כאן.