הגבלות בימי צום

צום ותורמי כליה

בתקופה הראשונה לאחר התרומה, הכליה הנותרת בגופו של התורם עוברת תהליך של התפתחות וגדילה, על מנת “לפצות” את הגוף על היעדר הכליה שהוצאה. בתקופה זו יש להימנע מלהגיע למצב של התייבשות, ולאפשר לגוף לבנות את עצמו. בשל כך ממליצים הרופאים להימנע מלצום בתקופה הראשונה לאחר תרומת הכליה.

משך הזמן לאחר התרומה המוגדר כתקופה ראשונה, מצוי במחלוקת בין הרופאים. אף כי מוסכם על כולם שלאחר שעברה שנה מהתרומה, אפשר לצום כרגיל. לאור האמור לעיל, ולאחר בירור העניין מול רופאים מומחים והתייעצות עם גדולי פוסקי ההלכה, הומלץ לנהוג כדלהלן:

צום יום הכיפורים

מי שתרם כליה ועברה שנה ויותר מתרומתו, יכול לצום כרגיל, אך עליו להקפיד שלא להתייבש מדי, ולכן להימנע מלשהות בשמש ולעשות פעילות גופנית מאומצת. רצוי להימצא במקום ממוזג. מי שטרם חלפה שנה מיום תרומת הכליה, צריך לשתות “לשיעורים” ליטר וחצי נוזלים.

הרב הבר כתב מסמך מפורט עם הנחיות לתורמים וגם למושתלים. לקריאת כל המסמך לחצו כאן.

צום תשעה באב

לפי דעת רופאים מומחים בארץ, ועל פי פסיקת גדולי פוסקי ההלכה, מי שתרם כליה בשנה האחרונה, ימנע מלצום בתשעה באב. לאחר שנה מתרומת הכליה, אפשר לצום כרגיל. (כמובן למי שאין לו בעיות מיוחדות חריגות). תורמי כליה שצמים – יזהרו שלא להתייבש, ולפיכך ימנעו ממאמץ גופני גדול ומשהות במקום חם וישתדלו לשהות במקום.

למסמך יותר מפורט עם הנחיות לתורמים וגם למושתלים לחצו כאן.