דעת ההלכה

כל הפעילויות של ארגון מתנת חיים נעשות בכפוף להלכה היהודית, על פי תורת ישראל ובהתאם למוסר היהודי ממנו הארגון שואב את תחושת השליחות והמצווה. בכל מקרה ועל כל שאלה שמתעוררת אנשי מתנת חיים מתייעצים עם הרב יצחק זילברשטיין שליט”א והרב אביגדור נבנצל שליט”א, והרב דוד אוסטרוף שליט”א, רב מתנת חיים.  לכל שאלה ניתן לפנות לרב אוסטרוף:  rebdovido@gmail.com  ,052-7611745

הגבלות בימי צום

הרב הבר כתב מסמך מפורט עם הנחיות לקראת יום הכפורים לתורמים וגם למושתלים.  לקריאת כל המסמך לחצו כאן.

תרומת איברים: דעת גדולי ההלכה

הפולמוס ההלכתי הגדול בנושא תרומת איברים על פי ההלכה היהודית, נוגע רק למקרה בו אנו זקוקים ליטול אבר חי מגופו של התורם, ובפעולה זו מקצרים את חייו. אך בתרומת כליה מאדם חי אין מחלוקת שמותר הדבר ואף מצווה לעשות כן.

 הרב שלמה זלמן אוירבך

הרב שלמה זלמן אוירבך זצ”ל:
“ודאי מותר לבצע ניתוח ולהוציא כליה מאדם בריא כדי להשתילה אצל החולה, וגם יש בזה מצוה רבה של הצלת נפשות”

(שולחן שלמה ערכי רפואה א, מד)

 

הרב עובדיה יוסף

      

הרב עובדיה יוסף זצ”ל:
“מותר וגם מצוה לתרום כליה אחת מכליותיו, להצלת חייו של אדם מישראל השרוי בסכנת מחלת כליות, … נמסר לנו מפי רופאים מומחים יראי שמיים שדרגת הסיכון בהוצאת הכליה, היא מועטה מאד, וכתשעים ותשעה אחוז מהתורמים הנ”ל חוזרים לבריאותם התקינה”
(שו”ת יחוה דעת חלק ג פ”ד)                 

      

הרב אלישיב

 

הרב יוסף שלום אלישיב זצ”ל:
“לא די שמותר, אלא אף מצוה רבה יש בזה”
.  (מתוך מכתב אל הרב הבר שליט”א)

 

 

הרב קנייבסקי

 

הרב חיים קניבסקי זצ”ל:
במענה לשאלת אברך שמוכן לתרום כליה לחבירו:
“מחוייב אינו, אבל מצוה גדולה לעשות כן, זו עצה הוגנת, הקב”ה נתן באדם שתי כליות, כי אם אחת תתקלקל תהיה את השניה, כך היא הסברא, אבל כל זמן שאין ריעותא שכליותיו אינם תקינות – יכול לתרום אחת לחבירו”.  (דרך שיחה פרשת וירא)

 

      

הרב יעקב אריאל:
“מצוה גדולה לתרום כליה להצלת אדם שכליותיו אינן מתפקדות.
וכל המציל נפש אחת מישראל קדוש ייאמר לו ויתברך מהשמים בכל מלי דמיטב.
בברכת התורה”

 

 

הרב יהושע שפירא:

“האמת ניתנת להיאמר שכל פעם שאני פוגש או חושב על עמותת מתנת חיים, אני מתמלא התרגשות, התרגשות עמוקה, מפני שהקדוש-ברוך-הוא זיכה את הדור הזה ביכולת לתת מתנה שלא הייתה כמותה, אדם נותן חלק מעצמו ועל ידי כך הוא מחזיר חיים לזולתו, בדרך כלל למישהו שהוא אפילו לאהרב יהודה שפירא מכיר. אין נתינה יותר עמוקה ומופלא מזו ואין אנשים יותר מופלאים ‏מהעומדים בראש העמותה הזאת, הרבנית הבר שממשיכה את המפעל הנפלא של בעלה הרב ישעיהו זצ”ל, ‏אשריהם ואשרי חלקם.
אשרי מי שמסייע בידם, אשרי מי שתורם דרכם, ‏יבורכו מפי עליון ברכות עד אין חקר כל השותפים במלאכת הקודש המופלאה הזאת.
שנזכה בזכות גמילות החסד הזאת שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב, שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו חסד ויתן לנו שפע חיים, חיים חדשים, יהפוך לנו את החיים כשם שכל התורמים הופכים את החיים לנתרמים.
ברכות עד בלי די”.
קרדיט: עמיקם נחושתן, ויקיפדיה

 

מאמרים הלכתיים בנושא תרומת כליה