הנהלה

חברי ועד ההנהלה

הרב יהושע ברן – ראש מכון ללימודים גבוהים בירושלים, יליד יוהנסבורג, דרום אפריקה

מר הרי לנגמן – כלכלן,  דירקטור בחברות ובנקים, לשעבר המשנה לחשב הכללי באוצר

הרב יוסף שלמה פובידלו –  רב ומנהיג ציבור בירושלים

חברי ועדת ביקורת

רו”ח אורי שר – כלכלן, רואה חשבון ומנכ”ל חברות השקעות

הרב מרדכי זק”ש – ראש ישיבה , ירושלים

צוות בכיר

רחל הבר, כלת פרס ישראל למפעל חיים תשפ”ג – יו”ר

שרונה שרמן – מנכ”ל

תרצה אברהמס – סמנכ”ל, מנהלת מערך השתלות

ג’ודי סינגר – סמנכ”ל, תפעול ושיווק

רואה חשבון

אברהם חבצלת – רו”ח, ירושלים