הנהלה

חברי ועד ההנהלה

הרב יהושע ברן – ראש מכון ללימודים גבוהים בירושלים, יליד יוהנסבורג, דרום אפריקה

מר הרי לנגמן – כלכלן,  דירקטור בחברות ובנקים, לשעבר המשנה לחשב הכללי באוצר

הרב יוסף שלמה פובידלו –  רב ומנהיג ציבור בירושלים

חברי ועדת ביקורת

רו"ח אורי שר – כלכלן, רואה חשבון ומנכ"ל חברות השקעות

הרב מרדכי זק"ש – ראש ישיבה , ירושלים

צוות בכיר

הרב אברהם ישעיהו הבר – מייסד ויו"ר

ד"ר יהודית אברהמס – סמנכ"ל, ומנהלת סניף בריטניה של מתנת חיים

ג'ודי סינגר – סמנכ"ל, מנהלת פיתוח משאבים

רחל הבר – סמנכ"ל, מנהלת אגף משפחות

תרצה אברהמס – סמנכ"ל, מנהלת תיאום השתלות

רואה חשבון

אברהם חבצלת – רו"ח, ירושלים