כנס הוקרה לתורמי כליה בבית חולים בלינסון

בט"ו בשבט תשע"ה, 4.2.2015, התקיים כנס הוקרה לתורמי איברים מן החי באולם אירועים שעל יד בית הוחלים בלינסון, בהשתתפות קהל תורמים גדול.

פרופסור איתן מור בפתיחת הכנס

דברי הרב ישעיהו הבר בכנס

נאומי הפתיחה

דר רחמימוב, ליאור פרישמן, ודליה ויסמן בכנס