מוגנות

מתנת חיים מחוייבת לקיים סביבה בטוחה לכל עובדי העמותה ומתנדביה, ולכל מי שמשתמש בשירותי העמותה. אנחנו פועלים להגן על כולם מכל פגיעה או הטרדה ומצפים מכל העובדים והמתנדבים להתנהג בצורה אחראית ומכבדת לכל פונה, ולהימנע מפעולות שיכולות להוות עילה לתלונה על התנהגות לא הולמת.

נציגת הארגון לכל תלונה בתחום זה: ג’ודי סינגר, סמנכ”לית. ניתן לפנות אליה לכל תלונה או בעיה בתחום זה. יש ליצור קשר ישיר במייל: judy@kilya.org.il

סודיות מובטחת וכל פניה תטופל בדיסקרטיות מלאה.