שקיפות

ארגון מתנת חיים נרשמה כעמותה בשנת 2009. השם המקורי היה ידידים להצלת חולי כליות. בשנת 2012 הוחלף השם למתנת חיים. מספר העמותה הוא 580506889.

בשנת 2013 השם מתנת חיים נרשם בפנקס סימני המסחר.

לעמותה יש אישור ניהול תקין מטעם רשות התאגידים ורשם העמותות.

Registration Certificate of the original Amuta
תעודת רישום העמותה בשנת 2009
(לחץ כדי להגדיל)
Registration Certificate of the name change to Matnat Chaim
תעודת רישום שינוי שם בשנת 2012
(לחץ כדי להגדיל)