תרומת כליה

מהי תרומה מן החי?

כשאדם בריא תורם אחת משתי כליותיו למטרת השתלה בגופו של אדם אחר שכליותיו חדלו מלפעול עקב מחלה. השתלת הכליה נותנת חיים חדשים לאדם החולה.

תרומה מן החי נפוצה בקרב בני משפחה קרובים, אצל ידידים הקשורים רגשית, ובאחרונה רבו גם אלו התורמים לאדם זר שאינם מכירים, מתוך תחושת שליחות, ורצון להציל חיים.

השתלה מתרומה מן החי עדיפה על פני השתלה מתרומה מן המת, מכמה סיבות:

  1. התאמה משופרת – ניתן לבצע את בדיקות ההתאמה ביסודיות בין התורם למקבל.
  2. שרידות השתל – מחקרים מלמדים כי השתלה של כליה שמקורה מתורם חי, שורדת ומתפקדת היטב בגופו של הנתרם לאורך זמן רב הרבה יותר מאשר כליה שמקורה מן המת. כליה שנלקחת מתורם חי, היא במצב “טבעי”, ומצבה משופר בהשוואה לכליה שנלקחה מתורם נפטר ונשמרה בצידנית קרח. התוצאה – הישרדות טובה יותר של הכליה.
  3. תזמון ההשתלה – כאשר לחולה יש רמת נוגדנים גבוהה – מצב מוכר למדי בהשתלות כליה – עליו לעבור טיפול מקדים כמה שבועות קודם ההשתלה לצורך הורדת הנוגדנים. רק בהשתלות מן החי קיימת אפשרות לתזמן את ניתוח התרומה וההשתלה בסמוך לסיום הטיפול להורדת רמת הנוגדנים.
  4. תפקוד מיידי – כליה מתורם חי מתחילה בדרך כלל לתפקד מיידית – לרב כבר בחדר הניתוח, עוד בטרם הסתיימה ההשתלה. זאת, לעומת השתלות מנפטרים בהם קיימת בחלק מהמקרים תופעת אי תפקוד של השתל בראשית דרכו.
  5. הסיבה העיקריתמחסור בתרומות: אין די בהשתלות מן המת כדי לענות על הביקוש הרב לכליות להשתלה. התור הממושך, שמגיע לעיתים עד לשבע שנים, גורם להחמרה קשה במצבם של הממתינים להשתלה לפעמים אף למותם חלילה…

מהו שיעור ההצלחה של השתלת כליה מתורם חי?

שיעורי ההצלחה בהשתלות כליה גבוהים מאד. למעלה מ 95% מההשתלות מצליחות, והכליה שורדת שנים רבות אחר כך. כ 80% מן ההשתלות שורדות חמש שנים אחר כך, וכמחצית מן ההשתלות מתורם חי שורדות למעלה מעשרים וחמש שנה. ישנם מקרים בהם שורדת הכליה אף ארבעים שנה ויותר.

כמובן שיתכנו סיבוכים שונים, בעיקר תופעה של דחיית השתל. אולם הודות לידע הרפואי הקיים כיום – הכולל תרופות חדשות שהוכנסו לשימוש – ולניסיון הרב שהצטבר במהלך השנים האחרונות, מרבית אירועי הדחייה מטופלים.

מטרת התרופות היא לדכא את המערכת החיסונית של החולה, כך שלא תוכל לתקוף את השתל. התפתחות התרופות יתרה את הצורך במציאת דמיון גנטי בין התורם למושתל, והתנאים היחידים בדרך כלל הם התאמה בסוג הדם וברקמות, השכיחות למדי.

לעיתים קורה שהמחלה המקורית שגרמה לאי ספיקת הכליות הראשונית שבה ותוקפת את הכליה המושתלת. הדבר תלוי בסוג המחלה ממנה סובל המושתל.

יצויין, כי שיעור ההצלחה של השתלות כליה בישראל, הוא מן הגבוהים בעולם, ואף הפיתוחים החדשים ביותר, שנכנסו רק לאחרונה, נמצאים בשימוש בארץ.

מספר עמותה של מתנת חיים: 580506889