מושתלת: שרה בת עתידה

תורמת: מיכל בת נחמה

תאריך ומקום: ד' בתשרי, תשע"ז, 6 באוקטובר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: אביגדור עמרם בן סוליקה סול

תורם: אפרים בן תמר

תאריך ומקום: ג' בתשרי, תשע"ז, 5 באוקטובר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: מיכאל בן חלי

תורמת: ענת בת יפה

תאריך ומקום: כ"ה באלול תשע"ו, 28 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: שלום בן שרה

תורם: מנחם מנדל בן רחל

תאריך ומקום: כ"ה באלול תשע"ו, 28 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: יואב בן ג’מילה

תורם: איסר אבישי בן חיה רחל

תאריך ומקום: כ"ד באלול תשע"ו, 27 בספטמבר 2016; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: דוד בן נג’את

תורם: דן שלמה בן דניאל

תאריך ומקום: כ"ב באלול תשע"ו, 25 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: שלום בן שושנה

תורם: דוד בן חנה

תאריך ומקום: כ"ב באלול תשע"ו, 25 בספטמבר 2016; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: טירן בן אסתר

תורם: יואב בן יהודית

תאריך ומקום: י"ט באלול תשע"ו, 22 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: בעילום שם

תורמת: מינקה ריילא בת רחל

תאריך ומקום: י"ח באלול תשע"ו, 21 בספטמבר 2016; בית חולים Saint-Luc בבריסל

מושתל: חמזי בן מויאסר

תורמת: תמנע בת חנה

תאריך ומקום: י"ז באלול תשע"ו, 20 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: משה בן שושנה

תורם: יועד עידו בן פרידה אלקה

תאריך ומקום: ט"ו באלול תשע"ו, 18 בספטמבר 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: מוריה שרה בת חדוה

תורם: ידידיה בן רחל

תאריך ומקום: ט"ו באלול תשע"ו, 18 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: רחל בת צביה

תורמת: חדוה בת זהבה

תאריך ומקום: ט"ו באלול תשע"ו, 18 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: יהודה בן גאולה

תורם: בנימין שרון בן שרה

תאריך ומקום: י' באלול תשע"ו, 13 בספטמבר 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: זיו בן אילנה

תורמת: שרה בת עדנה

תאריך ומקום: י' באלול תשע"ו, 13 בספטמבר 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: לירית בת אסתר

תורם: ינון בן אסנת

תאריך ומקום: י' באלול תשע"ו, 13 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: בלומא טמעא בת פערל לאה

תורם: יהונתן בן אסתר

תאריך ומקום: ח' באלול תשע"ו, 11 בספטמבר 2016; בית חולים שניידר

מושתל: מאיר בן מרים

תורם: יצחק בן שרה לאה

תאריך ומקום: ח' באלול תשע"ו, 11 בספטמבר 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: שרה בת בריינדל רחל

תורם: טל מנשה בן אסתר

תאריך ומקום: ג' באלול תשע"ו, 6 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: ויטל בן דורה

תורם: ישי יהושע בן לאה

תאריך ומקום: ג' באלול תשע"ו, 6 בספטמבר 2016; בית חולים רמב"ם

מושתלת: מלכה בת חיה ליבא

תורמת: רחל בת שפרא אסתר

תאריך ומקום: ג' באלול תשע"ו, 6 בספטמבר 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: דוד בן סבריה

תורמת: אסמא בת חאלימי

תאריך ומקום: ב' באלול תשע"ו, 5 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: ג’אמיל בן זאכיה

תורמת: אנט בת זוהרה

תאריך ומקום: ב' באלול תשע"ו, 5 בספטמבר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: עדי בן ג’אנין

תורם: אהרון בן אסתר

תאריך ומקום: כ"ו באב תשע"ו, 30 באוגוסט 2016; בית חולים רמב"ם

מושתלת: מרים בת אסתר

תורם: ניר בן אורית

תאריך ומקום: י"א באב תשע"ו, 15 באוגוסט 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: ינון בן קרן

תורמת: אסתר בת חנה

תאריך ומקום: י"א באב תשע"ו, 15 באוגוסט 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: מרדכי צבי בן מרים

תורם: שמואל שרגא בן דניאל

תאריך ומקום: ו' באב תשע"ו, 10 באוגוסט 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: ראובן חיים בן יוספה

תורמת: אביבית בת חדוה

תאריך ומקום: ה' באב תשע"ו, 9 באוגוסט 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: שלמה בן שרה

תורם: יואל בן רינה

תאריך ומקום: ה' באב תשע"ו, 9 באוגוסט 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: שמואל בן אידה

תורמת: רוזה שושנה בת פסיה

תאריך ומקום: ג' באב תשע"ו, 7 באוגוסט 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: יצחק יהודה בן רחל

תורם: יובל בן חנה

תאריך ומקום: כ"ח בתמוז תשע"ו, 3 באוגוסט 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: ארתור בן מיכל

תורם: מתתיהו בן מיכל

תאריך ומקום: כ"ז בתמוז תשע"ו, 2 באוגוסט 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: אסתר בת יפה

תורמת: יעל בת חנה

תאריך ומקום: כ"א בתמוז תשע"ו, 27 ביולי 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: שרה לאה בת רחל

תורם: אפרים בן נחמה טויבה

תאריך ומקום: כ' בתמוז תשע"ו, 26 ביולי 2016; בית חולים שניידר

מושתל: רועי בן ז’קלין

תורם: יאיר מרדכי בן צפרא פרומה

תאריך ומקום: י"ט בתמוז תשע"ו, 25 ביולי 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: תומר בן מרים

תורם: חיים בן אסתר חיה

תאריך ומקום: י"ח בתמוז תשע"ו, 24 ביולי 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: אורית בת מרים

תורם: יוחנן שמעון בן נעמי

תאריך ומקום: י"ד בתמוז תשע"ו, 20 ביולי 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: שמואל בן פרחה

תורמת: אביבה בת יונה

תאריך ומקום: י"ג בתמוז תשע"ו, 19 ביולי 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: אסתר בת כרמלה

תורם: ערי בן אילת

תאריך ומקום: י"ג בתמוז תשע"ו, 19 ביולי 2016; בית חולים רמב"ם

מושתל: שלמה בן קלרה שושנה רייזל

תורמת: טובה גיטה בת לילי

תאריך ומקום: ז' בתמוז תשע"ו, 13 ביולי 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: סער יעקב בן שושנה

תורם: שלום בן סימונה

תאריך ומקום: ו' בתמוז תשע"ו, 12 ביולי 2016; בית חולים רמב"ם

מושתל: שגיא בן מרים

תורם: אלישיב יהודה בן חגית

תאריך ומקום: ד' בתמוז תשע"ו, 10 ביולי 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: אליהו בן נעמי

תורמת: שרה רות בת פריידל

תאריך ומקום: ל' בסיון תשע"ו, 6 ביולי 2016; בית חולים Royal Free בלונדון

מושתל: אפרים מיכאל בן ציפורה

תורם: יעקב שמואל בן חיה מרים

תאריך ומקום: ל' בסיון תשע"ו, 6 ביולי 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: דבורה אילנה בת נוסרת רחל

תורם: דניאל בן רוחמה

תאריך ומקום: כ"ח בסיון תשע"ו, 4 ביולי 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: אברהם ברוך בן לאה

תורם: יואב בן שרה

תאריך ומקום: כ"ז בסיון תשע"ו, 3 ביולי 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: מנחם מנשה בן חיה הלנה

תורם: שלמה חיים בן חיה זיסל

תאריך ומקום: כ' בסיון תשע"ו, 26 ביוני 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: רוחמה בת יוכבד

תורמת: יוכבד בת בת שבע

תאריך ומקום: כ' בסיון תשע"ו, 26 ביוני 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: עלמה רחל חנה בת חוה שיינדל

תורם: מרדכי בן שרה

תאריך ומקום: ט"ו בסיון תשע"ו, 21 ביוני 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: שאול בן חיה הלה

תורם: יחיאל מאיר בן לאה רחל

תאריך ומקום: י"ג בסיון תשע"ו, 19 ביוני 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: מאיר בן ליטא

תורם: חזקיהו בן אסתר

תאריך ומקום: א' בסיון תשע"ו, 7 ביוני 2016; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: יעקב בן אסתר רחל

תורם: דניאל צבי בן שרה מלכה

תאריך ומקום: כ"ד באייר תשע"ו, 1 ביוני 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: חנה בת איטה

תורם: יובל בן טובה חיה

תאריך ומקום: כ"א באייר תשע"ו, 29 במאי 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: נריה בן נעמי

תורם: דוד נתנאל בן לאה

תאריך ומקום: י"ד באייר תשע"ו, 22 במאי 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: אושרי בן שולמית

תורם: עדן אריאל בן דינה שרה

תאריך ומקום: י"ד באייר תשע"ו, 22 במאי 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: שרגא בן חנה

תורם: יהושוע צבי בן ביילה

תאריך ומקום: י' באייר תשע"ו, 18 במאי 2016; בית חולים Royal Free בלונדון

מושתל: אהוד בן שרה

תורם: אלעד בן אהובה

תאריך ומקום: י' באייר תשע"ו, 18 במאי 2016; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: עצמאות הרצל בן זמרודה

תורם: ולדימיר בן רחל

תאריך ומקום: ט' באייר תשע"ו, 17 במאי 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: בלה בת ריווה

תורם: חננאל צבי בן חביבה

תאריך ומקום: ט' באייר תשע"ו, 17 במאי 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: ברכה בת ליבא דאבריש

תורם: אפריים ישראל בן ציפורה

תאריך ומקום: ח' באייר תשע"ו, 16 במאי 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: אמנון בן לאה

תורם: ניר יצחק בן אסתר

תאריך ומקום: ז' באייר תשע"ו, 15 במאי 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: שמואל בן רינה

תורם: נתנאל יעקב בן שירלי

תאריך ומקום: ב' באייר תשע"ו, 10 במאי 2016; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: שלמה בן ג’ולייט

תורם: רותם בן רבקה

תאריך ומקום: א' באייר תשע"ו, 9 במאי 2016; בית חולים תל השומר

מושתל: יעקב זלמן בן ציפורה

תורם: יאיר בן בתיה

תאריך ומקום: ל' בניסן תשע"ו, 8 במאי 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: אודל שרה בת ציפורה

תורמת: ציפורה בת אסתר חוה

תאריך ומקום: ל' בניסן תשע"ו, 8 במאי 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: אדל בת מרים

תורם: ישראל בן שושנה

תאריך ומקום: כ"ז בניסן תשע"ו, 5 במאי 2016; בית חולים שניידר

מושתל: יעקב בן רבקה

תורם: יצחק אייזיק בן אסתר

תאריך ומקום: כ"ו בניסן תשע"ו, 4 במאי 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: דורן בן בטי

תורם: ליאור בן מזל

תאריך ומקום: כ"ה בניסן תשע"ו, 3 במאי 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: אלקה מנוחה בת חיה בילא

תורם: אבשלום בן לאה

תאריך ומקום: כ"ג בניסן תשע"ו, 1 במאי 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: רזיאל בן שולמית

תורם: אלי בן אילנה

תאריך ומקום: ד' בניסן תשע"ו, 12 באפריל 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: איילת בת פנינה פולה

תורם: יוסף בן רות לאה

תאריך ומקום: כ"ז באדר ב' תשע"ו, 6 באפריל 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: שרה סוריא בת אירן

תורם: עידן מרדכי בן חיה רבקה

תאריך ומקום: כ"ו באדר ב' תשע"ו, 5 באפריל 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: יצחק בן הדסה

תורם: דוד יונה בן חיה לאה

תאריך ומקום: כ"ו באדר ב' תשע"ו, 5 באפריל 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: רינה בת שרה

תורם: שאול יאיר בן יהודית

תאריך ומקום: כ"ד באדר ב' תשע"ו, 3 באפריל 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: שלום זלמן חיים בן ציפורה

תורם: יוסף דוד בן רחל

תאריך ומקום: כ"ד באדר ב' תשע"ו, 3 באפריל 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: אופיר בן שרה

תורם: יעקב רפאל שושן בן סרח

תאריך ומקום: כ"א באדר ב' תשע"ו, 31 במרץ 2016; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: יעקב בן שושנה

תורם: אופיר בן אירית

תאריך ומקום: י"ט באדר ב' תשע"ו, 29 במרץ 2016; בית חולים רמב"ם

מושתלת: שולמית בת אני

תורם: ניר ירחמיאל בן חיה

תאריך ומקום: י"ח באדר ב' תשע"ו, 28 במרץ 2016; בתי חולים בלינסון ושניידר

מושתל: יובל בן זהבה

תורם: עמישי בן אילה

תאריך ומקום: י"ח באדר ב' תשע"ו, 28 במרץ 2016; בתי חולים בלינסון ושניידר

מושתל: מאיר שלום בן לאה

תורם: שלמה בן חסיה טויבע מרים

תאריך ומקום: י"ח באדר ב' תשע"ו, 28 במרץ 2016; בתי חולים בלינסון ושניידר

מושתל: מנחם מנדל בן מרים

תורם: איתמר יהודה בן רינה

תאריך ומקום: י"ז באדר ב' תשע"ו, 27 במרץ 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: אסתר בת חיה בילה

תורם: יהודה בן יפה שיינדל

תאריך ומקום: י"ז באדר ב' תשע"ו, 27 במרץ 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: ניסים בן יהודית

תורם: חיים שמעיה בן שושנה עליזה

תאריך ומקום: י"א באדר ב' תשע"ו, 21 במרץ 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: אמנון בן שרה

תורם: צבי בן פנינה

תאריך ומקום: י' באדר ב' תשע"ו, 20 במרץ 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: פנינה פאני בת סוליקה

תורם: לוי בן כוהנה

תאריך ומקום: ו' באדר ב' תשע"ו, 16 במרץ 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: ישעיהו בן חיה אוליס

תורם: רפאל מנחם בן מלכה

תאריך ומקום: ג' באדר ב' תשע"ו, 13 במרץ 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: חוה בת לאה

תורם: בעילום שם

תאריך ומקום: כ"ט באדר א' תשע"ו, 9 במרץ 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: עינבל בת דינה

תורם: גדעון אושר בן אסתר

תאריך ומקום: כ"ח באדר א' תשע"ו, 8 במרץ 2016; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: רמי בן לובה

תורם: ישי טוביה בן נחמה

תאריך ומקום: כ"ז באדר א' תשע"ו, 7 במרץ 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: דורית חיה בת חנה

תורמת: מירב חיה בת שרה רבקה

תאריך ומקום: כ"ו באדר א' תשע"ו, 6 במרץ 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: בעילום שם

תורם: עמרם בן רחל

תאריך ומקום: כ"ב באדר א' תשע"ו, 2 במרץ 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: גבריאל בן עמליה

תורם: יאיר משה בן ורד בלומה

תאריך ומקום: כ' באדר א' תשע"ו, 29 בפברואר 2016; בית חולים איכילוב

מושתל: שי בן בתיה

תורם: נדב בן ולרי

תאריך ומקום: י"ד באדר א' תשע"ו, 23 בפברואר 2016; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: יעקב בן אביבה

תורם: מנחם דוב בן נעמי ולרי

תאריך ומקום: י"ג באדר א' תשע"ו, 22 בפברואר 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: שושנה בת מרים

תורם: יוסף בן בלהה

תאריך ומקום: י"ב באדר א' תשע"ו, 21 בפברואר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: רמי בן אורית

תורם: שאול בן רינה מרים

תאריך ומקום: ח' באדר א' תשע"ו, 17 בפברואר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: דניאל בת סיגל

תורם: אביעד בן תקווה

תאריך ומקום: ז' באדר א' תשע"ו, 16 בפברואר 2016; בית חולים בלינסון

מושתלת: מאיר נחום בן מלכה בילא רחל

תורם: בעילום שם

תאריך ומקום: ה' באדר א' תשע"ו, 14 בפברואר 2016; בית חולים בלינסון

מושתל: צבי בן חיה פרידה

תורם: מאיר נחום בן מלכה בילא רחל

תאריך ומקום: ל' בשבט תשע"ו, 9 בפברואר 2016; בית חולים איכילוב

מושתלת: אילת בת רות

תורם: אוריה בן פרחיה בלומא

תאריך ומקום: ל' בשבט תשע"ו, 9 בפברואר 2016; בית חולים בלינסון