מושתלת: אודט בת חנה

תורם: בעילום שם

תאריך ומקום: כ"א בסיון תשפ"ב, 20 ביוני 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: רם בן אליזבט

תורמת: אלינורה בת מטילדה

תאריך ומקום: כ' בסיון תשפ"ב, 19 ביוני 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: רן אריה בן לאה

תורם: יהונתן בן הוגט

תאריך ומקום: ט"ו בסיון תשפ"ב, 14 ביוני 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: עמי בן ואסינה

תורם: יצחק יעקב בן בלומה חיה

תאריך ומקום: ט"ו בסיון תשפ"ב, 14 ביוני 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתלת: לאה בת פרידה

תורמת: לאה בת דבורה

תאריך ומקום: י"ד בסיון תשפ"ב, 13 ביוני 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: אבי בן לבנה

תורם: פינחס בן חיה

תאריך ומקום: י"ג בסיון תשפ"ב, 12 ביוני 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: יוסף בן חנה

תורמת: אירית בת ליאורה

תאריך ומקום: י"ג בסיון תשפ"ב, 12 ביוני 2022; בית חולים בלינסון

מושתלת: יהודית בת חבו חביבה

תורם: עדי בן מוריה

תאריך ומקום: י"ג בסיון תשפ"ב, 12 ביוני 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: בעילום שם

תורמת: מנחם מנדל בן רבקה דליה

תאריך ומקום: ח' בסיון תשפ"ב, 7 ביוני 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתלת: יוספה בת רבקה מלכה

תורם: יוסף בן טובה

תאריך ומקום: ח' בסיון תשפ"ב, 7 ביוני 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: יגאל בן מזל

תורמת: יעל מלכה בת מינה מינגה אסתר לאה

תאריך ומקום: ח' בסיון תשפ"ב, 7 ביוני 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: רמי בן רינה

תורם: שי שמעון בן דבורה

תאריך ומקום: ז' בסיון תשפ"ב, 6 ביוני 2022; בית חולים בלינסון

מושתלת: נעמה ציפורה בת פנינה

תורם: נתנאל שמואל בן זהבית

תאריך ומקום: א' בסיון תשפ"ב, 31 במאי 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתלת: ציפורה בת חנה

תורמת: חיה רות בת שולה סלאמה

תאריך ומקום: א' בסיון תשפ"ב, 31 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: דוד בן ברוריה

תורם: בעילום שם

תאריך ומקום: א' בסיון תשפ"ב, 31 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: ארן אריה בן חנה

תורם: שמעון בן נאוה תמר

תאריך ומקום: א' בסיון תשפ"ב, 31 במאי 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתלת: חיה מעטיל דבורה בת חנה

תורמת: סיגל לאה בת שושנה

תאריך ומקום: א' בסיון תשפ"ב, 31 במאי 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: אסף בן רבקה

תורם: בעילום שם

תאריך ומקום: כ"ט באייר תשפ"ב, 30 במאי 2022; בית חולים בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: איתן בן אסתר

תורם: נפתלי אורי בן אביבה

תאריך ומקום: כ"ח באייר תשפ"ב, 29 במאי 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: אביאל בן לאורה

תורם: דוד הלל בן שרה חנה

תאריך ומקום: כ"ה באייר תשפ"ב, 26 במאי 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתלת: כרמלה בת סול

תורם: תומר בן אילנה נאורה

תאריך ומקום: כ"ג באייר תשפ"ב, 24 במאי 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: ישראל בן שולמית

תורם: יונתן בן רינה

תאריך ומקום: כ"א באייר תשפ"ב, 22 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: אהרון בן זהרה

תורם: יאיר בן לאה חיה

תאריך ומקום: כ"א באייר תשפ"ב, 22 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: עמירם בן רחל

תורמת: שרון בת דבורה

תאריך ומקום: י"ז באייר תשפ"ב, 18 במאי 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: דניאל בן וונדה

תורמת: צביה בת מרים אילה

תאריך ומקום: ט"ז באייר תשפ"ב, 17 במאי 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: מנחם בן דליה

תורם: משה חיים בן יפה

תאריך ומקום: ט"ז באייר תשפ"ב, 17 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתלת: עפרה חיה בת בלה רחל

תורמת: שרונה בת רפאלה

תאריך ומקום: ט"ז באייר תשפ"ב, 17 במאי 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתלת: ירין הודיה בת אתי

תורמת: ברכה הינדא שרה בת מרים

תאריך ומקום: ט"ז באייר תשפ"ב, 17 במאי 2022; בית חולים איכילוב

מושתלת: כוכב הילה בת תמר

תורמת: אפרת בת טובה

תאריך ומקום: ט"ו באייר תשפ"ב, 16 במאי 2022; בית חולים שניידר

מושתלת: ברכה בת זריפה

תורמת: שמרית בת חיה

תאריך ומקום: י"ד באייר תשפ"ב, 15 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: צביקה בן איילה אילת

תורמת: שירן בת ברכה

תאריך ומקום: י"ד באייר תשפ"ב, 15 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: נעם חיים בן אהובה

תורמת: עינב גוהר בת אהובה

תאריך ומקום: ז' באייר תשפ"ב, 8 במאי 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: יאיר בן נעמה

תורמת: אביטל בת אסתר טאנה

תאריך ומקום: ז' באייר תשפ"ב, 8 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתלת: גלית בת שולמית

תורם: פנחס בן נורית

תאריך ומקום: ז' באייר תשפ"ב, 8 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: רחמים בן טוני פורטונה

תורמת: שרה בת ז'נין פרלה פנינה

תאריך ומקום: ב' באייר תשפ"ב, 3 במאי 2022; בית חולים איכילוב

מושתלת: לבנת שרה בת יהודית

תורם: שלום בן טויבא לאה

תאריך ומקום: א' באייר תשפ"ב, 2 במאי 2022; בית חולים בלינסון

מושתלת: זוסלין בת זהבה

תורמת: מרים בת אסתר לאה

תאריך ומקום: א' באייר תשפ"ב, 2 במאי 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: יוסף אליעזר בן רחל לאה

תורמת: רחל לאה בת חנה

תאריך ומקום: כ"ו בניסן תשפ"ב, 27 באפריל 2022; בית חולים בלינסון

מושתלת: שרה בת סלימה

תורמת: יעל בת שרה

תאריך ומקום: כ"ה בניסן תשפ"ב, 26 באפריל 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: רחמין בן אסתר

תורם: עמיטל יעקב בן צילה

תאריך ומקום: כ"ה בניסן תשפ"ב, 26 באפריל 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתלת: הילה בת מתילדה

תורמת: אביבה יעל דבורה בת אסתר רחל

תאריך ומקום: כ"ד בניסן תשפ"ב, 25 באפריל 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: נריה בן שרה

תורם: עמיחי אברהם בן דבורה

תאריך ומקום: כ"ג בניסן תשפ"ב, 24 באפריל 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: דניאל בן כמשנה

תורם: רועי בן חיה

תאריך ומקום: כ"ג בניסן תשפ"ב, 24 באפריל 2022; בית חולים בלינסון

מושתלת: טובה בת אילנה

תורמת: מלכי בת יהודית

תאריך ומקום: כ"ג בניסן תשפ"ב, 24 באפריל 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתלת: אהובה בת חיה חריה

תורם: יהודה אריה בן שרה שרי

תאריך ומקום: י"ז בניסן תשפ"ב, 18 באפריל 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: אוהד בן שושנה סוזן

תורם: אמנון בן לאה

תאריך ומקום: ט' בניסן תשפ"ב, 10 באפריל 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: יובל בן מרים

תורמת: שירן בת שושנה סוזן

תאריך ומקום: ט' בניסן תשפ"ב, 10 באפריל 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: שמואל בן מרים

תורמת: עטרה שרה בת אורית

תאריך ומקום: ד' בניסן תשפ"ב, 5 באפריל 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: גיא בן מרים

תורמת: יעל בת פרידה

תאריך ומקום: ג' בניסן תשפ"ב, 4 באפריל 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתלת: מרים בת נדרה

תורמת: עפרה שירה בת נעימה רחל

תאריך ומקום: ג' בניסן תשפ"ב, 4 באפריל 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: עזרא רפאל בן מרים תאוס

תורם: שלמה בן חיה לאה

תאריך ומקום: ב' בניסן תשפ"ב, 3 באפריל 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: עוזי בן מזל

תורמת: אסתר בת רבקה

תאריך ומקום: כ"ז באדר ב' תשפ"ב, 30 במרץ 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: גיל אריה בן קלרה

תורם: אביאל בן אירית

תאריך ומקום: כ"ו באדר ב' תשפ"ב, 29 במרץ 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: ישראל שלום בן לאה דבורה

תורם: רון שלום בן רחל

תאריך ומקום: כ"ה באדר ב' תשפ"ב, 28 במרץ 2022; בית חולים בילינסון

מושתל: ירדן בן נאווה

תורמת: אורלי בת חנה

תאריך ומקום: כ"ד באדר ב' תשפ"ב, 27 במרץ 2022; בית חולים בילינסון

מושתל: דודיק מסעוד בן חנה

תורם: שאול ידידיה בן יעל חנה

תאריך ומקום: י"ט באדר ב' תשפ"ב, 22 במרץ 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: אליצור בן רבקה

תורם: יכין בן יהודית

תאריך ומקום: י"ט באדר ב' תשפ"ב, 22 במרץ 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: ערן בן רבקה

תורמת: תמר בת רבקה

תאריך ומקום: י"ח באדר ב' תשפ"ב, 21 במרץ 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: נתנאל בן חיה

תורמת: אריהלית בת דורין

תאריך ומקום: י"א באדר ב' תשפ"ב, 14 במרץ 2022; בית חולים בית חולים בלינסון

מושתל: משה בן אסתר

תורם: מנחם מנדל בן ציפורה פייגא

תאריך ומקום: י"א באדר ב' תשפ"ב, 14 במרץ 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתלת: שירה בת לנה

תורמת: טליה בת דבורה

תאריך ומקום: י' באדר ב' תשפ"ב, 13 במרץ 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: עזרא בן רינה

תורם: נתנאל בן אסתר

תאריך ומקום: ו' באדר ב' תשפ"ב, 9 במרץ 2022; בית חולים סורוקה

מושתלת: נירה בת מזל

תורמת: נועה בת ציפורה

תאריך ומקום: ה' באדר ב' תשפ"ב, 8 במרץ 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: אליק בן מאיה

תורם: בעילום שם

תאריך ומקום: ה' באדר ב' תשפ"ב, 8 במרץ 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: אולג בן אלה

תורם: מתן בן אירה

תאריך ומקום: ה' באדר ב' תשפ"ב, 8 במרץ 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: רועי בן מתי

תורמת: מירה בת צילה בלה

תאריך ומקום: כ"ח באדר א' תשפ"ב, 1 במרץ 2022; בית חולים רמב"ם

מושתל: אברהם בן אלמיהיו

תורם: משה ישראל בן אסתר הני

תאריך ומקום: כ"ח באדר א' תשפ"ב, 1 במרץ 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: אנטולי בן אידה

תורמת: יעל בת גילה שבע

תאריך ומקום: כ"ז באדר א' תשפ"ב, 28 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: יצחק בן חנה

תורם: יניב בן מילן

תאריך ומקום: כ"ז באדר א' תשפ"ב, 28 בפברואר 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: שלמה בן תמר

תורמת: אביגיל בת חנה

תאריך ומקום: כ"ו באדר א' תשפ"ב, 27 בפברואר 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: רחמים בן נאית

תורם: רפאל אגור בן חדווה

תאריך ומקום: כ"ב באדר א' תשפ"ב, 23 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: רון בן טקלו

תורם: בנימין בן שרה

תאריך ומקום: כ' באדר א' תשפ"ב, 21 בפברואר 2022; בית חולים בית חולים בלינסון

מושתל: יהלי חיים בן מרים מירי

תורם: אהוד בן חנה

תאריך ומקום: כ' באדר א' תשפ"ב, 21 בפברואר 2022; בית חולים שניידר

מושתל: רונן בן מדלן

תורם: בועז בן נוגה

תאריך ומקום: כ' באדר א' תשפ"ב, 21 בפברואר 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתלת: בתאל חיה בת איריס

תורם: ישראל בן פרחה

תאריך ומקום: י"ט באדר א' תשפ"ב, 20 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: ליאוניד בן ילנה

תורם: יצחק בן איריס

תאריך ומקום: י"ט באדר א' תשפ"ב, 20 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: יעקב בן סולטנה

תורם: תומר חיים בן רחל

תאריך ומקום: י"ט באדר א' תשפ"ב, 20 בפברואר 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: אלירן בן סברינה

תורמת: נעמה בת חוה

תאריך ומקום: י"ט באדר א' תשפ"ב, 20 בפברואר 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: יהונתן בן פנינה

תורם: יעקב יוסף בן סאשה רחל צופיה

תאריך ומקום: ט"ו באדר א' תשפ"ב, 16 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: דניאל בן לובה

תורם: בעילום שם

תאריך ומקום: י"ד באדר א' תשפ"ב, 15 בפברואר 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: דוד בן מרגלית

תורם: הראל אברהם בן ברוריה

תאריך ומקום: י"ד באדר א' תשפ"ב, 15 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: אורי בן ברכה

תורם: יעקב חיים בן דבורה

תאריך ומקום: י"ב באדר א' תשפ"ב, 13 בפברוארר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: ניר בן זהבה

תורם: אייל בן ציפורה

תאריך ומקום: ח' באדר א' תשפ"ב, 9 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: יעקב מאיר בן רחל

תורם: בעילום שם

תאריך ומקום: ז' באדר א' תשפ"ב, 8 בפברואר 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: ציון בן מלי

תורם: עידו בן רונית שירה שושנה

תאריך ומקום: ז' באדר א' תשפ"ב, 8 בפברואר 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: בוריס בן מרים

תורם: עמיחי בן דינה

תאריך ומקום: ז' באדר א' תשפ"ב, 8 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתלת: חיה פרל בת רחל לאה

תורמת: הדסה בת שרה

תאריך ומקום: ו' באדר א' תשפ"ב, 7 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: בר בן פאינה

תורם: יאיר אהרון בן גילה

תאריך ומקום: ו' באדר א' תשפ"ב, 7 בפברואר 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: ישראל שלמה שי בן שלומית

תורמת: יעל בת פנינה

תאריך ומקום: ה' באדר א' תשפ"ב, 6 בפברואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתלת: כוכבה בת רינה

תורמת: אורלי מלכה בת עליזה

תאריך ומקום: ה' באדר א' תשפ"ב, 6 בפברואר 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתל: יורם בן מלכה

תורמת: שרון בת חנה

תאריך ומקום: כ"ח בשבט תשפ"ב, 30 בינואר 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתלת: אנסטסיה בת מרינה

תורם: אברהם בן יעל

תאריך ומקום: כ"ג בשבט תשפ"ב, 25 בינואר 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתל: יוסף בן שמחה

תורמת: ישראלה בת יהודית

תאריך ומקום: כ"ג בשבט תשפ"ב, 25 בינואר 2022; בית חולים שיבא (תל השומר)

מושתלת: תמר שירה בת רחל

תורם: אליאב עמרם בן חיה

תאריך ומקום: כ"א בשבט תשפ"ב, 23 בינואר 2022; בית חולים שניידר

מושתל: יורם בן ורדה

תורמת: מיכאלה בת שרינה

תאריך ומקום: כ"א בשבט תשפ"ב, 23 בינואר 2022; בית חולים איכילוב

מושתל: ישראל בן נעמי

תורמת: סנדרה הדסה בת סולטנה

תאריך ומקום: כ"א בשבט תשפ"ב, 23 בינואר 2022; בית חולים איכילוב

מושתלת: סופיה בת מניה

תורמת: שירה בת שרון

תאריך ומקום: י' בשבט תשפ"ב, 12 בינואר 2022; בית חולים בלינסון

מושתל: אברהם בן ליבא מרים

תורם: ירחמיאל משה בן ליבא מרים

תאריך ומקום: ט' בשבט תשפ"ב, 11 בינואר 2022; בית חולים הדסה עין כרם

מושתלת: שרה בת ליבא

תורם: שמואל אריה בן יפה עטה

תאריך ומקום: ט' בשבט תשפ"ב, 11 בינואר 2022; בית חולים רמב"ם

מושתל: גבריאל בן מרים

תורם: יהודה בן בלהה

תאריך ומקום: ז' בשבט תשפ"ב, 9 בינואר 2022; בית חולים בלינסון