אסיף

סיפורים מופלאים של תורמי כליה שהופיעו בעלון שהופץ לקראת סוכות תש"פ.

לקריאה לחצו כאן >>>

חוברת פרסום סוכות תש"פ