אפרת רוזנברג תורמת כליה

הכתבה פורסמה ב- ידיעות הנגב ב- 9.2021.

אפרת רוזנברג תורמת כליה