ארלה תורם כליה לאתי

הכתבה פורסמה באינדקס העמק והגליל ב11.1.2019

ארלה מקבוץ מעלה גלבוע תורם כליה לאתי

ארלה מקבוץ מעלה גלבוע תורם כליה לאתי

ארלה מקבוץ מעלה גלבוע תורם כליה לאתי