אשה תורמת כליה לבעלה

הכתבה פורסמה ב- בית משיח ב- 24.2.2023.

שושי ריבקין תרמה כליה לבעלה שמואל

שושי ריבקין תרמה כליה לבעלה שמואל