ג'ודי מספרת למה תרמה כליה

הכתבה פורסמה בידיעות הקיבוץ, ב 18.9.2018

ג'ודי סינגר מספרת למה תרמה כליה