דיצה תורמת כליה לפנינה

הכתבה פורסמה ב- ידיעות טבריה וב- ידיעות העמק ב- 12.5.2023.