הגבלת אחריות

יען כי אין בפעילות הארגון משום המלצה כלשהי אלא הרחבת היריעה בנושא ההשתלות והנגשת המידע הרלוונטי, כל החלטה שאדם מקבל הינה על אחריותו האישית בלבד.

הנהלת הארגון, העמותה ומנהלי האתר, מצהירים בזאת כי כל התכנים המובאים באתר הינם בגדר מידע בלבד ואינם חלופה לקבלת ייעוץ רפואי מגורם מוסמך.

• אין אנו אחראים לאמיתות התכנים ולהשלכה הנובעת מן השימוש בהם.

• אנו עושים כמיטב יכולתנו להביא בפני הגולשים מידע עדכני ממקורות מהימנים, אך איננו אחראים לנכונותו.

• כל פעולות הארגון נעשות מתוך כוונה כי יהיו תואמות לכל חוק ודין החל על אזרחי מדינת ישראל ואין לראות בשום התנסחות תוך כדי התדיינות בנושאים העומדים על הפרק, משום המלצה לעבור על חוק כלשהו.

• אין אנו אחראים על תוכן מודעות הפרסום וסגנונם.