הצהרה, חזון ומטרות

המטרות שלנו

אנו החתומים מטה, מכירים מקרוב את סבלם של חולי כליות הזקוקים להשתלת כליה, וסבורים כי חובה להקל על מצוקתם באיתור תורמי כליה מן החי. לפיכך, התאגדנו, בהתנדבות, על מנת לעודד תרומות כליה מן החי בישראל.

החזון שלנו

  • הגברת המודעות הציבורית למחקרים הרפואיים המוכיחים כי תרומת כליה מן החי איננה מהווה סיכון לתורם, ומתבצעת במינימום של חוסר נוחות.
  • עידוד השגת תורמי כליה אלטרואיסטים וטיפול בהפנייתם לחולים מתאימים.
  • פעילות בקרב הרשויות למתן פיצוי הולם, חוקי ומסודר לתורמי כליה.
  • פעילות לקיצור ופישוט ההליכים המנהליים לאישור תרומת כליה מן החי.
  • התוויית דרכים באמצעותם תביע החברה בישראל את הערכתה לאותם נדיבים אשר תרמו מגופם להצלת חיים, להעלותם על נס, לכבדם ולרוממם.

הפעילות שלנו

כל פעולות הארגון, ייעשו בשקיפות, בהגינות ובכפוף לכל חוק ודין.

על החתום: חברי הנשיאות