השלכות רפואיות

השלכות וסיכונים בתרומת הכליה

מתוך חוברת להדרכת תורם כליה מן החי, המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות

ככלל, גוף האדם יכול להמשיך ולתפקד בצורה תקינה לאורך שנים גם עם כליה אחת. עם זאת, חשוב לציין גם את הסיכונים שבתרומת כליה. סיכונים אלו עלולים להיות ישירים או עקיפים, בריאותיים או כלכליים. למרות הניסיון רב השנים בתחום, עדיין קשה לצפות את כל ההשלכות של התרומה. להלן יוצגו ההשלכות הידועות. מטרת הפרק איננה להרתיע את התורם ממתן התרומה, אלא לוודא כי הוא מודע לפרטים אלו טרם קבלת ההחלטה לתרום כליה.

א. השלכות טרם התרומה

לעתים, סדרת הבדיקות והאבחונים עלולה לגרום להיעדרות מעבודה, מלימודים וכן הלאה, למרות המאמץ לרכז אותה ליום או ליומיים.

על המועמדים לתרומה לדעת כי במהלך ההערכה עלולות להתגלות בעיות רפואיות שלא היו ידועות קודם. הרופא המטפל או הצוות האחראי לאבחון ידאגו לעדכן את התורם בממצאים. בכמה מקרים אכן התגלו אצל המועמדים לתרום איבר ממצאים שונים שהובאו לידיעתם, וכך היה אפשר לטפל בהם. לא כל ממצא מונע תרומה. ממצאים שונים מחייבים בירור נוסף, אך עם זאת, לעתים ממצאים מסוימים ימנעו את אפשרות מתן התרומה. הבדיקות עצמן כרוכות לעתים באי-נוחות או באי-נעימות.

ב. סיכונים וסיבוכים בניתוח התרומה

בדומה לכל ניתוח, ייתכנו סיבוכים שמופיעים לאחר הניתוח. מנתונים המתפרסמים בספרות המקצועית מתברר כי 30-10 אחוז מתורמי הכליות עלולים לפתח סיבוכים כלשהם לאחר הניתוח. רוב הסיבוכים קלים ואינם מותירים פגם או נכות קבועה. במקרים נדירים יש צורך בניתוח או בהתערבות אחרת.

התמותה מההרדמה בניתוח היא כ-3,000:1, בדומה לכל ניתוח אחר. מנותחים שמהם נלקחת כליה נמצאים בסיכון לסיבוכים שלאחר הניתוח כמו בכל ניתוח דומה שנעשה בהרדמה מלאה, כגון דלקת ריאות, תסחיפים ריאתיים ודימום. אך מאחר שמדובר באדם בריא סיבוכים אלו נדירים.

ג. השלכות וסיכונים רפואיים לאחר תרומת כליה

אצל רוב האנשים העוברים כריתת כליה חלה בהדרגה עלייה בתפקודי הכליה הנותרת כפיצוי על אובדן התפקוד של הכליה שנתרמה. הכליה תגדל מעט ותגיע לתפקוד של  כ- 70%- 80% מתפקוד שתי הכליות יחד מלפני התרומה. נטילת כליה מאדם בריא אינה משפיעה בדרך כלל על תוחלת החיים.

מאמרים שהופיעו בשנים האחרונות ומתייחסים למחקרים שבהם בדקו תורמי כליה, נמצאה עליה קלה בסיכון לאי ספיקת כליות בטווח הארוך של 20 שנה ויותר. הסיבות לכך הן בעיקר מחלת כליה שלא התגלתה בזמן התרומה כתוצאה מסוכרת או מהשמנת יתר, מחלת כליה משפחתית או מחלת כליה אחרת. זו אחת הסיבות שבשלה נעשות בדיקות הכנה מקיפות לבדיקת מצבו הבריאותי של התורם כדי להקטין את הסיכון למינימום האפשרי. אך יש לזכור שבמקרה שהכליה היחידה תיפגע (נניח בשל חבלה ישירה חמורה, אבנים או גידול), לא תהיה לתורם כליה נוספת לפצות על אובדן זה. במקרים אלו התורם יזדקק לדיאליזה או להשתלת כליה.

בנוסף, לעתים קיימת עלייה קלה בלחץ הדם או בהפרשת חלבון בשתן. שכיחות תופעות אלו גבוהה מעט ביחס לשכיחותן באוכלוסייה הכללית (כלומר, אצל בעלי שתי כליות), ולכן המעקב הרפואי חשוב.

לאחר תרומת כליה אין פגיעה בפוריות אצל נשים או גברים, אך הסיכון לסיבוכי היריון לאחר תרומת כליה הוא מעט גבוה יותר. תורמת כליה בגיל הפוריות צריכה להביא בחשבון סיכון זה. כלל הרופאים ממליצים לתורמות אלטרואיסטיות המבקשות לתרום כליה, לעשות זאת לאחר שסיימו עם הלידות.

חשוב לדעת שלעתים, חרף ההכנה הקפדנית לניתוח ההשתלה, עדיין קיים הסיכון, אמנם בשיעורים נמוכים, שהכליה לא תיקלט בגוף המושתל, ואף ייתכנו מצבים נדירים שבהם המושתל לא ישרוד את התהליך. במקרים אלו על התורמים להבין כי עשו ככל הניתן לעזור, וכי ההקרבה לא הייתה לשווא למרות התוצאה הבלתי צפויה.

חשוב לדעת

גיוס: לאחר התרומה יורד הפרופיל הצבאי ל-64 לצמיתות.  חשוב שהמשרתים בחיל קרבי יקחו זאת בחשבון בעת ההחלטה על התרומה.

מאמרים מדעיים

  • פרופ’ ג’פרי בונר, יועץ נפרולוגי במרכז בלדריצ’י לטיפול ומחקר בסוכרת, מרכז רפואי צאנז, בית החולים לניאדו, נתניה, כתב עבורינו מאמר על תרומת כליה מתורם חי.
  • להלן 2 תקצירים של מחקרים שנעשו על ההשלכות של תרומת כליה על בריאות התורם:
    • המחקר הראשון נערך על קבוצה של תורמי כליה שנבדקו והושוו מול קבוצת אנשים אקראית בעלת שתי כליות. תוצאות המחקר: מצבם הבריאותי של תורמי הכליה נמצא זהה למצבם של אלו שלא תרמו, ואף טוב יותר. המאמר שהופיע בינואר 2009, בNew England Journal of Medicine תורגם לעברית.
    • המחקר השני נערך על קבוצת תורמי כליה שנבדקו והושוו מול קבוצת אנשים בריאים במיוחד, תוצאות המחקר: מצבם הבריאותי של תורמי הכליה הוא פחות טוב ממצבם הבריאותי של אנשים בריאים במיוחד.  המאמר הופיע בפברואר 2016, New England Journal of Medicine. התקציר מתורגם ע”י ג’ודי סינגר
  • כפי שנוכחנו לראות, 2 האסכולות הניבטות מן המחקרים שתמציתם הובאו, מדגימות גישות שונות של החוקרים בנושא. על מנת לנתח את התוצאות ובכדי לסייע בקבלת החלטות, ביקשנו מד”ר קרן צוקרט, מומחית למחלות כליה והשתלות במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים, להעמיד בפני הקורא שאינו איש מקצוע את הצדדים והשיקולים.

מאמרים על הריון לאחר תרומת כליה

כתב העת American Journal of Transplantation פרסם שתי כתבות: