ותרמתי

סיפורים מופלאים של תורמי כליה שהופיעו בעלון שהופץ לקראת פסח תשע"ח.

לקריאה לחצו כאן >>>

חוברת פרסום פסח תשע"ח