חיים על כליה אחת

הכתבה פורסמה במנורה, עיתון קונגרס יהודי בוכרה העולמי, ב22.11.2018.

חיים על כליה אחת

חיים על כליה אחת