חשוב לעשות טוב לאחרים

הכתבה פורסמה בידיעות טבריה, בידיעות העמק – נצרת, ובידיעות קרית שמונה ב- 7.2.2020.

תורם הכליה שלום אשכנזי מארח ילדים חולים במלון בקבוץ לביא