יצחק תרם כליה ללירן

הסרט הוקרן בערוץ 10, י"ג בשבט תשע"ה, 3.2.2015