כנס לבני משפחות מועמדים לתרומת כליה

הכתבה פורסמה ב- העיתון שמחבר ב- 7.7.2022

כנס לבני משפחות מועמדים לתרומת כליה