פעילות מתנת חיים

הכתבה מסקרת את פעילות מתנת חיים. התוכנית שודרה במבט לחדשות בערוץ 1 בכ"א כסלו תשע"ו, 3.12.2015