מה מאיץ 600 איש לתרום כליה?

הכתבה פורסמה במוסף של המודיע ב23.9.2018.

מה מאיץ 600 איש לתרום כליה?
מה מאיץ 600 איש לתרום כליה?