מזל טוב! הרבנית רחל הבר חיתנה את ביתה

חתונת ביתה של הרבנית הבר

מזל טוב! הרבנית רחל הבר חיתנה את ביתה
היה מרגש לראות את תורמי הכליה המדהימים באירוע