מחפשים כליה עבור חיה מושקא

עמותת מתנת חיים התגייסה לעזרת הילדה חיה מושקא הלל במציאת תרומת כליה עבורה. התורם נמצא וחיה מושקא הלל עברה את ההשתלה.