מכתב של התורם מיקי מלכה לסיון רהב-מאיר

הכתבה פורסמה במוסף שבת של ידיעות אחרונות ב22.2.2019.

אותו מכתב לסיון רהב-מאיר גם פורסם בערוץ 7 ב23.2.2019.

מכתב של מיקי מלכה לסיון רהב מאירמכתב של מיקי מלכה לסיון רהב מאירמכתב של מיקי מלכה לסיון רהב מאיר