מכתב של התורם מיקי מלכה לסיון רהב מאיר

הכתבה פורסמה במוסף שבת של ידיעות אחרונות ב22.2.2019.

מכתב של מיקי מלכה לסיון רהב מאירמכתב של מיקי מלכה לסיון רהב מאירמכתב של מיקי מלכה לסיון רהב מאיר