מנחם קצבורג תורם כליה

הכתבה פורסמה במודיעין ניוז ב22.12.2016

מנחם קצבורג תורם כליה

מנחם קצבורג תורם כליה