מפעל חיים

הכתבה פורסמה במשפחה – בתוך המשפחה ב8.8.2019.

רבקה מוריה, תורמת כליה, מדברת עם עוד נשים על שכול ועל אבל

רבקה מוריה, תורמת כליה, מדברת עם עוד נשים על שכול ועל אבל

רבקה מוריה, תורמת כליה, מדברת עם עוד נשים על שכול ועל אבל

רבקה מוריה, תורמת כליה, מדברת עם עוד נשים על שכול ועל אבל

רבקה מוריה, תורמת כליה, מדברת עם עוד נשים על שכול ועל אבל

רבקה מוריה, תורמת כליה, מדברת עם עוד נשים על שכול ועל אבל

רבקה מוריה, תורמת כליה, מדברת עם עוד נשים על שכול ועל אבל