מתנות גדולות

הכתבה פורסמה בידיעות הדרום ב15.2.2019.