נאום הרב דוד לאו באירוע העשור

הרב הראשי לישראל דוד לאו נואם באירוע העשור לעמותת מתנת חיים.