נאום ח"כ יולי אדלשטיין באירוע העשור

יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין נואם באירוע העשור של מתנת חיים.