נינג'ה אמיתי

הכתבה פורסמה בשבתון ב-17.1.2020.

יעקב גורי שתרם כליה התקבל לתוכנית נינג'ה ישראל.

יעקב גורי שתרם כליה התקבל לתוכנית נינג'ה ישראל.

יעקב גורי שתרם כליה התקבל לתוכנית נינג'ה ישראל.