נתינה ללא גבולות: תרומת כליה מרגשת

סרט שעוסק בוויכוח בין הבנים של ח"כ לשעבר הרב רביץ על זכותם לתרום כליה לאביהם. הסרט הוקרן בי' בסיון תשע"ב, 31.5.2012.