סדנה בנושא זכויות תורמים

לא תורמים כליה כדי לקבל פרס, אבל כן יש מערכת של החזר הוצאות ופיצויים כדי לאפשר לתורמי כליה לא להפסיד כסף מהרצון שלהם לסייע לאחרים.

הבנו במתנת חיים שהרבה תורמי כליה מתקשים להתמודד עם מיצוי הזכויות ולכן קיימנו סדנה בזום כדי לתרום להבנת הנושא ולאפשר לכל תורם כליה לקבל את החזרי ההוצאות והפיצויים שמגיעים לו לאחר תרומת האיבר.

קהל גדול (מאד) של תורמים השתתף בסדנה שהתקיים בסוף ינואר 2021.

מתנת חיים הכינה מסמך מסודר ומפורט שמסביר את תהליך קבלת ההחזרים השונים לתורמי כליה.