סוכת חיים

סיפורים מופלאים של תורמי כליה שהופיעו בעלון שהופץ לקראת סוכות תשפ"ב.

לקריאה לחצו כאן >>>

חוברת פרסום סוכות תשפ"ב