סופו של מסע

 

בסופו של מסע, תורמי הכליה שטיפסו על הקילמנג’רו מסכמים. קבלו הצצה אל מאחורי הקלעים של פרויקט הקילמנג’רו