סיפורו של יהונתן דרורי

הכתבה פורסמה בשבתון ב28.6.2019

יהונתן דרורי מוריד 50 ק"ג כדי לתרום כליה

יהונתן דרורי מוריד 50 ק"ג כדי לתרום כליה

יהונתן דרורי מוריד 50 ק"ג כדי לתרום כליה