סיפורו של ישראל מוזסון

הכתבה פורסמה במשפחה ב14.3.2019.

ישראל מוזסון תורם כליה