סיפורו של מיקי מלכה

הכתבה פורסמה בידיעות העמק – עפולה ב8.3.2019.

סיפורו של מיקי מלכה